פרופ' תמיר טולר

המחלקה להנדסה ביו-רפואית, אוניברסיטת תל-אביב

שיפור ביטוי ופונקציונליות של חלבונים הטרולוגיים ואנדוגניים על סמך מודלים חישוביים של ביטוי גנים