ניצן סלע-בלום

מנהלת Startup Studio Galilee - Margalit Startup city