ד״ר לואי בשיר

החוג למדעי המזון, המכללה האקדמית תל-חי

ניצול צמחי בר ופחתים חקלאיים להגברת ערך המזון

מינים רבים של צמחי בר המצויים בטבע עשויים להוות מקור עשיר ברכיבים תזונתיים ופיטוכימקלים המיטיבים לבריאות האדם. לרוב, מינים אלו אינם מנוצלים והשימוש בהם מסתכם בליקוט לצרכים של הכנת מזון מסורתי ושימושים אתנובוטניים מגוונים. בנוסף, פחתים של גידולים חקלאיים מהווים במקרים רבים ביומסה מוזנחת שלעיתים מגיעה לעשרות אחוזים מהגידול עצמו. ההרצאה תכלול דוגמאות למחקרים פעילים בנושאי ניצול מקורות צמחיים מעין זה, החל משלבי אפיון החומרים ועד לשימושים פוטנציאליים בכיוון להפקת מזון פונקציונאלי.