פרופ׳ זהר כרם

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית