גופנה ליס

מנהלת חדשנות, אסם-נסטלה

Open Innovation – How to connect Corporates to the Innovation Ecosystem?