ד"ר אופיר בנימין

החוג למדעי המזון, המכללה האקדמית תל-חי

The Food Institute will serve as a nexus of innovation and applied research between the academia, the food industry and the FoodTech entrepreneurs in Israel and around the world