ד״ר דורית אבני

חוקרת, מיגל

שימוש בחומרי טבע כמקור למזון פונקציונלי מקדם בריאות

שימוש בחומרי טבע ממקורות שונים כמקור לרכיבים חדשים למזון פונקציונלי מקדם בריאות בעידן הקורונה. בהרצאה זו נבחן כדוגמא את הספירולינה והביוטכנולוגיה של גידולה כמקור חדש לחומרים אנטי דלקתיים ושילובם במזון כתומכי מערכת החיסון.